Οικοσελίδα

Αυτές τις μέρες που κάνουμε συλλογικά την προσπάθεια για να ξεπεράσουμε την επιδημία του κορωνοϊού, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ο τρόπος για να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από αυτό τον Ιστότοπο στοχεύουμε να στηρίξουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες και να βοηθήσουμε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση. Το υλικό που αναρτάται εδώ, καθώς και η καθοδήγηση σε άλλες πηγές, μπορεί να χρησιμεύσουν και στους γονείς και κηδεμόνες που προσπαθούν να συμπαρασταθούν στα παιδιά που μένουν στο σπίτι.

Ο Ιστότοπος είναι γενικά ένας χρήσιμος οδηγός τόσο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τη χρήση του προγράμματος MS TEAMS (Office365), όσο και για την ασύγχρονη εκπαίδευση, με την εξεύρεση άλλου παιδαγωγικού υλικού (ταινίες βίντεο, άλλοι ιστότοποι κ.ο.κ.).

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες για να συνεχίσουμε την εκπαίδευση ακόμα και όταν ισχύουν οι περιορισμοί για προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρόδρομος Προδρόμου
Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας