• Οικοσελίδα
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης

Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Δημοτική Εκπαίδευση
Γεωγραφία
Ελληνικά
Εικαστικές Τέχνες
Θρησκευτικά
Λογοτεχνία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση |
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Φυσική Αγωγή
Προδημοτική Εκπαίδευση
Μέση Γενική Εκπαίδευση
Αγγλικά
Αρχιτεκτονικό / Τεχνικό Σχέδιο
Γαλλικά
Γεωγραφία
Γραφικές Τέχνες
Γραφιστικές Εφαρμογές
Θρησκευτικά
Ισπανικά
Λατινικά
Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Μουσική
Πληροφορική
Τουρκικά
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση
Θεωρητική Κατεύθυνση (ΘΚ)
Κλάδος Aισθητικής - Κομμωτικής
Κλάδος Αμπελουργίας
Κλάδος Αρχιτεκτονικής και
Πολιτικής Μηχανικής
Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Κλάδος Γαλακτροκομίας - Τυροκομίας
Κλάδος Γεωπονίας
Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κλάδος Ηλεκτρολογίας και
Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Κλάδος Λειτουργίας και
Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας
Κλάδος Μηχανολογίας
Κλάδος Ναυτιλιακών και
Θαλάσσιων Επαγγελμάτων
Κλάδος Υπηρεσιών
 
Πρακτική Κατεύθυνση (ΠΚ)
Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής
Κλάδος Γεωπονίας
Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών
Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κλάδος Ηλεκτρολογίας και
Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Κλάδος Μηχανολογίας
Κλάδος Ξενοδοχειακών και
Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
Κλάδος Υπηρεσιών