Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety, το οποίο συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει ως στόχο την ενίσχυση των ποσπαθειών στην Κύπρο για δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Εστιάζοντας στις νέες και αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με τις διαδικτυακές τεχνολογίες, το Κέντρο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων εθνικών φορέων, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Παράλληλα, έχει ανατύξει και προωθεί την Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety λειτουργεί η Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480. Η Γραμμή Βοήθειας 1480 έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης για την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480 ανταποκρίνονται μεταξύ άλλων, σε θέματα διαδικτυακών προβλημάτων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. ψεύτικα προφίλ, παραβίαση λογαριασμών, ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο). Η Γραμμή Καταγγελιών 1480 προσφέρει ένα άμεσο και υπεύθυνο σημείο αναφοράς, ώστε οι χρήστες να μπορούν να καταγγείλουν παράνομο περιεχόμενο ή παράνομες ενέργειες στο Διαδίκτυο (π.χ. περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ρατισιστικό και ξενοφοβικό υλικό).

Παράλληλα, το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety διατηρεί τη διαδικτυακή πύλη "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο", η οποία περιλαμβάνει αποθετήριο με πλούσιο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό, πηγές και εργαλεία για παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς, για την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πύλη παρέχει τη δυνατότητα επικαιροποίημένης πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και χρήσης στα ψηφιακά περιβάλλοντα.

ΘέμαΑρχείο
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ενημερωτικό για το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου
Ενημερωτικό γα τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480