302
Η αποκόλληση κομματιών πάγου εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Ο πρωταγωνιστής του βίντεο «Keep the Planet Alive» είναι ένα πιγκουϊνάκι, το οποίο συμβολίζει όλα τα ζώα αλλά και όλους τους ανθρώπους που απειλούνται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Το βίντεο «Keep the Planet Alive» εκπέμπει, μέσω του πρωταγωνιστή, μήνυμα S.O.S. προς όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Το μήνυμα στο μπουκάλι προειδοποιεί για την καταστροφή του περιβάλλοντος, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της εκπομπής ρύπων, της ερημοποίησης και των πυρκαγιών. Παραλήπτες του μηνύματος είναι παιδιά από όλο τον κόσμο, παιδιά διαφορετικών φυλών, θρησκειών και κοινωνικών τάξεων, στέλνοντας το μήνυμα ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής είναι η συνεργασία των λαών. Τα παιδιά επιβιβάζονται σε μια βάρκα και ενώνουν δυνάμεις για τη διάσωση του πιγκουΐνου προτείνοντας τη χρήση ΑΠΕ, τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την κατασκευή πράσινων κτηρίων, τη χρήση υλικών συσκευασίας πολλαπλής χρήσης ή ανακυκλώσιμων υλικών, την ανακύκλωση σκουπιδιών, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Η διάσωση του πιγκουίνου γίνεται «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (You tube, Instagram, Snapchat, Facebook Messenger), στέλνοντας το μήνυμα της αφύπνισης όλων μας και της ανάληψης παγκόσμιας δράσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.