287
Το βίντεο κινουμένων σχεδίων «Η Ζωή Αλλάζει» εστιάζει, τόσο στην περιβαλλοντική, όσο και στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος της Κλιματικής Αλλαγής. Η βιομηχανική και τεχνολογική εξέλιξη, οδήγησε από την μια στη φυσική καταστροφή του πλανήτη και από την άλλη στην αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων, δημιουργώντας τους αρνητική διάθεση και άγχος και κατευθύνοντας τους στην μοναξιά και την αποξένωση.
«Η Ζωή Αλλάζει», τόσο για την κοινωνία, όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Το βίντεο μας ταξιδεύει από την ευτυχισμένη σκηνή των πρωτόγονων ανθρώπων σε ένα, στην σκηνή της αποξένωσης, μέσω της προβολής μιας τσιμεντένιας πόλης, στην οποία η πλειονότητα των πολιτών ζει σήμερα. Μέσα από το βίντεο κινουμένων σχεδίων «Η Ζωή Αλλάζει», επιδιώκεται η αφύπνιση του θεατή σε σχέση με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του, υπενθυμίζοντάς του παράλληλα την άλλοτε ευτυχισμένη ζωή των ανθρώπων, απότοκο της αρμονικής συμβίωσής τους με το περιβάλλον.