290
Η επιλογή μη αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας της γης συμβάλει στην επιδείνωση του ζητήματος της Κλιματικής Αλλαγής. Το βίντεο κινουμένων σχεδίων «Bees are the past, the present and the future of the planet» επισημαίνει τη σημασία της προστασίας και διατήρησης των μελισσών, από τη χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Οι μέλισσες, είναι έντομα επικονιαστές, γεγονός που τα καθιστά απαραίτητα για την επικονίαση των φυτών και την παραγωγή της τροφής. Η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων, εξαιτίας της εξαφάνισης των μελισσών και άλλων ωφέλιμων εντόμων, οδηγεί σταδιακά στη μείωση των πληθυσμών των ειδών και στην αλυσιδωτή διατάραξη των οικοσυστημάτων. Η προώθηση των βιοκαλλιεργειών και η χρήση περισσότερο φυσικών και προληπτικών μεθόδων καλλιέργειας της γης, κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής.