333
Στο βίντεο κινουμένων σχεδίων «Selfie o' clock, Earth 0' clock» τονίζεται ο εγωισμός της ανθρώπινης φύσης (Selfie o' clock ). Οι άνθρωποι αδυνατούν να αντιληφθούν τις επιπτώσεις των καθημερινών συνηθειών τους στον πλανήτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αφόρητες πιέσεις στη Γη (Earth zero clock).
Παντρεύοντας την κεραμική, τη ζωγραφική και τη φωτογραφία το συγκεκριμένο βίντεο κινουμένων σχεδίων, απεικονίζει μια σύγχρονη πόλη, με φόντο μια χιονισμένη οροσειρά, στην οποία η καθημερινότητα των πολιτών δεν διασφαλίζει, ούτε την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε την ποιότητα ζωής. Συνήθειες όπως η χρήση αυτοκινήτων που απαιτεί την καύση ορυκτών καυσίμων για τις μετακινήσεις, η αποφυγή χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλων εναλλακτικών τρόπων διακίνησης όπως το ποδήλατο, αποτελούν μερικές μη-αειφόρες πρακτικές που παρουσιάζονται στο κινούμενο σχέδιο. Οι συνήθειες αυτές οδηγούν σε αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εξαιτίας της έκλυσης καυσαερίων από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την ρύπανση της ατμόσφαιρας, την υποβάθμιση της υγείας των πολιτών, την άνοδο της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων της οροσειράς.