507
Στο βίντεο «Μια φορά κι έναν καιρό πλανήτης Γη» παρουσιάζεται αρχικά ο πλανήτης Γη καταπράσινος, με πλούσια βιοποικιλότητα, μέχρι που οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και επεμβάσεις οδηγούν στην αποψίλωση των δασών, προκειμένου να ανεγερθούν στη θέση τους βιομηχανικές μονάδες.
Τα δέντρα συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος εξαιτίας της απορρόφησης CO2 από την ατμόσφαιρα. Η αποψίλωση των δασών οδηγεί σε μικρότερη δέσμευση του CO2 από τα εναπομείναντα δάση με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες άνθρακα να ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής οξύνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας της ανέγερσης βιομηχανικών μονάδων στη θέση του καταστραμμένου δάσους. Η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα συμβάλλει στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ένταση των φαινομένων της Κλιματικής Αλλαγής.
Ο πλανήτης Γη εκπέμπει μήνυμα S.O.S προς όλους τους ανθρώπους, φωνάζοντας: «Βοηθήστε με! Ζώ μέσα από τις δικές σας ενέργειες».