589
Στο βίντεο κινουμένων σχεδίων «Ορόματος Παθκιές» αποτυπώνεται το δυσοίωνο μέλλον του κόσμου μέσα από το προφητικό όραμα της μικρής Αφροδίτης. Η ηρωίδα της ιστορίας οραματίζεται τη διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων λόγω της Κλιματικής Αλλαγής. Ξυπνώντας έντρομη και πλήρως συνειδητοποιημένη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποφασίζει να δράσει προληπτικά, αντικαθιστώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση ορυκτών καυσίμων με την παραγωγή ενέργειας από τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.
Το βίντεο κινουμένων σχεδίων «Ορόματος Παθκιές», αποσκοπεί στην αφύπνιση των πολιτών, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα για τη λήψη προληπτικών και αντισταθμιστικών μέτρων κατά της Κλιματικής Αλλαγής.