Εκπομπή «Σπίτι στη Φύση»

Εκπομπή «Σπίτι στη Φύση»
Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε επεισόδια της εκπομπής «Σπίτι στη Φύση» που αφορούν το αειφόρο σχολείο και το κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το «Σπίτι στη φύση» αποτελεί την κύρια τηλεοπτική δράση της εκστρατείας 'Rethink - Reduce, Reuse, Recycle' με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμάτων στην Κύπρο του ‘Εργου LIFE Know Waste. Η εκστρατεία υλοποιήθηκε από ομάδα εταίρων με επικεφαλής το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και σε αυτή συμμετείχαν η Green Dot Κύπρου, η Fost Plus Βελγίου, το ΚΥΠΕ, η Μονάδα ΕΠΑΑ και το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Παραδείγματα Αειφόρου Σχολείου

Elearning

Φιλμάκια Σπίτι στη Φύση - Παραδείγματα Αειφόρου Σχολείου
Μαθήματα στο Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Elearning

Μαθήματα στο Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Φιλμάκια "Σπίτι στη Φύση"