78
Στις 12 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Η υγεία μας και οι εξαρτήσεις». Η παρουσίαση, που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, προσφέρθηκε από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, με εισηγήτριες τις: κ.κ. Έλενα Ζαρούνα, Συμβουλευτική Ψυχολόγο και Δανάη Τριχινά, Ψυχολόγο και στηρίχθηκε στο πρόγραμμα «Ταξίδι Ζωής».

Στην παρουσίαση αυτή, γίνεται εισαγωγή στον όρο των εξαρτήσεων και δίνεται έμφαση στην απώλεια ελέγχου, την οποία βιώνει το άτομο ως συνεπακόλουθο της εξάρτησής του. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου και πώς διαταράσσονται οι σχέσεις του με το περιβάλλον.
Ακολουθεί παρουσίαση σχετικά με το κάπνισμα, τις δηλητηριώδεις ουσίες που περιέχει το τσιγάρο, όπως επίσης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις σύγχρονες μορφές καπνίσματος, όπως είναι το κάπνισμα ναργιλέ.
Στη συνέχεια, αναφέρεται η επίδραση του αλκοόλ στον άνθρωπο και μέσα από την ιστορία «Η Λίλη και ο Μους πάνε σε πάρτι», αναφέρονται οι δυσμενείς επιπτώσεις κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά.
Τέλος, γίνεται αναφορά στο ζήτημα του τζόγου, κάνοντας πρώτα εισαγωγή στην έννοια των πιθανοτήτων και σε παρανοήσεις που έχουν οι άνθρωποι που στοιχηματίζουν. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται περισσότερο με τα παιδιά (ξυστά λαχεία, καζαντί).