178
Στις 29 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή – Αειφορία». Η παρουσίαση, που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε' & ΣΤ' τάξη) και Γυμνασίου, προσφέρθηκε από τους κ.κ. Βασίλη Παπασταύρου, Γιώργο Σαββίδη, Μαρίνα Στέλιου και Χριστιάνα Νικολάου.

Η παρουσίαση αυτή, επικεντρώνεται στην παρουσίαση σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων και ζητημάτων της Αειφόρου Ανάπτυξης, οι επιπτώσεις των οποίων συνδέονται με την ποιότητα ζωής μας. Συζητά και αναλύει το περιβαλλοντικό σύστημα, όπως και την υποβάθμισή του, ως αποτέλεσμα του τρόπου ζωής μας και των επιλογών μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κλιματική αλλαγή (κρίση), ως η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Μέσα από ενδιαφέροντα γραφικά, εικόνες, ιστορίες και φιλμάκια, οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το λιώσιμο των πάγων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την εξαφάνιση των ειδών και τις απειλές στη βιοποικιλότητα, ως συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Καταληκτικά και δεδομένου ότι ζητούμενο όλων μας είναι η ανάδειξη του ρόλου των νέων στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η παρουσίαση επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση και στην ενεργοποίησή τους, για την ανάληψη δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής, μέσα από παραδείγματα περιβαλλοντικών εθελοντικών και ακτιβιστικών δράσεων, αλλά και σε προτάσεις που μπορούν να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους, ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα αειφορίας.