154
Στις 22 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Επιχειρηματικότητα – Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός». Η παρουσίαση, που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε' & ΣΤ' τάξη) και Γυμνασίου, προσφέρθηκε από τον Σύνδεσμο Τραπεζών, με εισηγήτρια την κ. Ζήνα Βαρδάκη - Οικονομολόγο -Τραπεζικό.

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να εξερευνήσουν τις δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων, να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του οικονομικού εγγραμματισμού και να μάθουν τρόπους με τους οποίους τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητές τους μπορούν να τους βοηθήσουν να συλλάβουν επιχειρηματικές ιδέες. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με τα βασικά βήματα δημιουργίας μίας επιχείρησης και τη σύσταση ενός απλού επιχειρηματικού πλάνου, ανακάλυψαν τα προτερήματα, τα μειονεκτήματα και τη σημασία της δανειοδότησης σε περιβάλλον προσομοίωσης και γνώρισαν τις ευκαιρίες και προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, γίνεται αναφορά στην έννοια της αυτογνωσίας- της επίγνωσης των ικανοτήτων των μαθητών/τριών, των ενδιαφερόντων τους και των αξιών — καθώς αναλογίζονται την εκπαίδευση, την καριέρα τους και άλλες επιλογές στη ζωή τους. Κύριος στόχος, είναι να μάθουν πώς να θέτουν στόχους για το μέλλον τους όσον αφορά τα οικονομικά τους, και να κατανοήσουν ότι οι διαφορετικές εργασίες παρέχουν διαφορετικούς μηνιαίους μισθούς, αξιολογώντας το κόστος ευκαιρίας όταν παίρνουν αποφάσεις για τον προϋπολογισμό τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, με σκοπό να μάθουν πώς καθορίζεται η πιστοληπτική ικανότητα, καθώς και τις συνέπειες μιας θετικής και αρνητικής πιστωτικής έκθεσης. Τέλος, γίνεται αναφορά στην ασφάλιση και προσωπική ευθύνη, που βοηθούν στο να μειωθούν οι οικονομικές συνέπειες πιθανής απώλειας ή τραυματισμού.