100
Στις 17 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Επαγγελματικές προοπτικές και τάσεις στην αγορά εργασίας – Ποιο είναι το επαγγελματικό μου μέλλον και πώς επηρεάζει τις επιλογές και τις αποφάσεις μου;». Η παρουσίαση, που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου/ΤΕΣΕΚ, προσφέρθηκε από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.), με εισηγήτρια την κ. Παπαστεφάνου, επιθεωρήτρια Τομέα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Στην παρουσίαση αυτή αναπτύχθηκαν τα τρία δομικά στοιχεία της Επαγγελματικής Αγωγής: Αυτογνωσία, Πληροφόρηση και Λήψη Απόφασης. Κύριος στόχος της, ήταν η περιεκτική και σαφής παράθεση των έγκαιρων και έγκυρων στοιχείων, που θα προσδώσουν πληρέστερη γνώση και θα δημιουργήσουν γόνιμο προβληματισμό για το θέμα. Ενδεικτικά, έγινε αναφορά στις πραγματικότητες της Κυκλικής Οικονομίας, της τέταρτης Βιομηχανικής επανάστασης και των συνεπακόλουθων αλλαγών και νέων τάσεων στην αγορά εργασίας. Παρουσιάστηκαν οι νέες δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες καθώς και οι προοπτικές απασχόλησης, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, αναφέρθηκαν οι κύριοι παράμετροι σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ο ρόλος της δημιουργίας του προσωπικού φακέλου επιτυχιών και προσόντων, η σημασία των σταδίων λήψης απόφασης καθώς και της ευελιξίας στην όλη διαδικασία.