134
Στις 10 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Οδική Ασφάλεια». Η παρουσίαση, που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου/ΤΕΣΕΚ, προσφέρθηκε από στελέχη του Γραφείου Πρόληψης Διαφώτισης και Μελετών του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου και τον Σύμβουλο Υπουργού Δικαιοσύνης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους παράγοντες πρόκλησης οδικών συγκρούσεων, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως επίσης για τη σημασία της ασφαλούς διακίνησης και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.