161
Στις 3 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Η παρουσίαση, που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, προσφέρθηκε από την Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για τις δυνατότητες αλλά και για τους κινδύνους του Διαδικτύου, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός, η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, η Πολύωρη Ενασχόληση και η Διαδικτυακή Αποπλάνηση. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής δράσης, παρουσιάστηκαν στους/στις μαθητές/μαθήτριες αποτελεσματικές πρακτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.