• Οικοσελίδα
  • Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα"

Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα"

Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα"

Παρακολουθείστε εδώ την επιστημονική τηλε-διημερίδα με θέμα: «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα» , η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 25 – 26 Απριλίου 2020.

Στην τηλε‐διημερίδα εκτός από τις έντεκα (11) ομιλίες των ειδικών επιστημόνων στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν ογδόντα (80) Διδακτικές Πρακτικές από εκπαιδευτικούς.

Οι παρουσιάσεις και το υλικό της τηλε-διημερίδας μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη, επιμόρφωση και θεωρητική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κυριακή 26/4/2020, Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα"

Elearning

Παρακολουθείστε εδώ την επιστημονική τηλε-διημερίδα με θέμα «Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Κυραική στις 26/4/2020.
Σάββατο 25/4/2020, Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα"

Elearning

Παρακολουθείστε εδώ την επιστημονική τηλε-διημερίδα με θέμα «Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο στις 25/4/2020.